Kimyasallar & Medyalar

Suyun kimyasal arıtımı için çok çeşitli kimyasallar uygulanabilir. Aşağıda, farklı su arıtma kimyasalları özetlenmektedir.

İyon Degistirici Reçine

İyon Değiştirici Reçine:

Su yumuşatma cihazlarında kullanılan reçine iyon değiştirme prensibi ile çalışır. Suda bulunan Ca ve Mg iyonlarını tutarak yerine suya Na iyonu bırakır. Reçinede NA iyonları bittiği zaman NaCI (Tuz) ile rejenerasyon yapılır.

Mixbed

Mixbed Reçine:

Deiyonizasyon sistemi çıkışında iletkenliğin daha düşük olması gereken proseslerde deiyonizasyon sisteminin sonunda Mixbed reçinelerin kullanıldığı Mixbed ünitesi konulur. Mixbed ünitesi katyonik ve anyonik reçinenin aynı tanka konulduğu, tek kolonlu sistemlerdir. Mixbed ünitesi içine konulacak reçine miktarı da giriş suyu iletkenliğine ve reçine kapasitesine bağlı olarak projeye özel hesaplanır. Mixbed su arıtma sistemlerinde kullanılır.

Aktif Karbon

Aktif Karbon:

Tat Koku, Renk Organik Madde giderimi için adsorban, madde olarak kullanılmaktadır. Çok geniş yüzey alanına sahiptir. Aktif Karbon filtreler de kullanılır.

Quartz Kum

Quartz Kum: 

Saf silisyumdioksit (SiO2) ihtiva eden kum filtrelerinde kullanılan bir medyadır.

Antrasit kimyasallar

Antrasit: 

Askıda katı, madde denilen çözünmeyen kil, çamur ve tortu gideriminde, oksit edilmiş demir ve mangan gideriminde kullanılır bu şekilde ardından gelen arıtma ekipmanları ve tesisat tortudan korunmuş olur. Kum filtreler de kullanılır.

Dereceli Çakil

Dereceli Çakıl:

Arıtma sistemlerinde medya tankı içindeki su dağıtım yapısını sabitlemek amaçlı kullanılır. Su yumuşatma cihazları, aktif karbon filtreler, Demir & Mangan filtreleri ve kum filtrelerinde kullanılır.

Nefron Tuz

Fırınlanmış Tablet Tuz: 

Su yumuşatma cihazlarında kullanılan reçinenin Ca ve Mg iyonlarını tutma kapasitesi bittiğinde tuz ile rejenerasyon yapılarak reçine şarj edilir. Yüksek kalite isteyen arıtma cihazlarında kullanılır, yavaş eridiği için uzun süreli kullanılır.

Kaya Tuzu

Fırınlanmış Kaya Tuzu:

Su yumuşatma cihazlarında kullanılan reçinenin Ca ve Mg iyonlarını tutma kapasitesi bittiğinde tuz ile rejenerasyon yapılarak reçine şarj edilir. Hızlı rejenerasyon yapan yerler içindir. Hızlı eridiği için çabuk rejenerasyon imkanı sağlar

Antisklanat kimyasallar

Antiskalant:

Ön arıtmadan gelen suyun ters ozmoz membaranlarına girişinden önce dozlanan bir kimyasaldır. Kalsiyum (Ca++) magnezyum (Mg++) ve bikarbonat (HCO3) iyonlarının reaksiyona girmesini engelleyerek membranlarda çökelti oluşumunu engeller. Antiskalant kullanılması durumunda az çözülen tuzların memebran yüzeyinde çökelti gözlenir. Reverse osmosis sistemlerinde kullanılır. rengi şeffaf, sarıya yakındır

Kimyasallar & Medyalar

Updated on 2020-05-29T21:14:27+03:00, by Nefron.