Nefron Tuz

Sert su, endüstride bir çok soruna yol açar. En büyük sorun ise, kazanlarda kireç tabakaları oluşturarak, ısı kayıplarına neden olmasıdır. Başka bir sorun da, sert suların üretim proseslerinde kullanılmasıdır. Sudaki kireç oranı, ürünlerin kalitesini bozmakta ve istenen kaliteye ulaşılması amacıyla daha fazla kimyasal harcanmasına ve ekstra maliyetlere neden olmaktadır. Evsel kullanımlarda ise, sert su ile yıkanan giysiler, zamanla, rengini kaybeder ve sertleşir. Sabun köpürmez. Ev aletleri de sert sudan etkilenir. Isıtıldıklarında kalsiyum karbonat ve magnezyum karbonat sudan ayrılır ve ısıtıcılar içinde birikirler. Zamanla cihaz, aynı ısıya ulaşabilmek için daha çok enerji harcar ve ömrü kısalır. Aynı zamanda sert su kullanılan malzemeleri aşındırır ve tıkar.

Su sertliği 10 Fr üzerinde ise, mutlaka yumuşatılması gerekir. Suyu yumuşatmanın en pratik yolu, iyon değiştirici reçine kullanmaktır. İyon değiştirici reçineli sistemler, genelde sodyum iyonları ile sertlik iyonlarını yer değiştirterek çalışırlar. Proses esnasında, su, reçine tanecikleri arasından süzülerek geçer. Reçine tanecikleri üzerindeki elektrik yükü sodyum iyonlarını reçine taneciği üzerinde tutar. Ancak, reçine taneciklerinin aynı zamanda sertlik minerallerini tutma kabiliyeti de vardır. Reçine taneciklerinin sertlik minerallerini tutma kabiliyeti, sodyum iyonlarını tutma kabiliyetine göre daha fazladır. Bu şekilde iyon değişimi gerçekleşir.

Belli miktarda sert su reçine yatağından geçtikten sonra, reçine tanecikleri tamamen sertlik mineralleriyle kaplanır. Bu durumda sertlik minerallerinin tutulması son bulur. Sertlik iyonlarının tekrar sudan tutulabilmesi için, reçine taneciklerinin sertlik minerallerinden kurtarılarak, tekrar sodyum taneciklerinin bağlanması gereklidir. Bu işleme ‘rejenerasyon’ adı verilir. Rejenerasyon esnasında, tuzlu su reçine tankına verilir ve reçine sodyuma doyurulur. Reçine tankında biriken yüksek konsantrasyondaki sodyum iyonları, sertlik iyonlarını reçine taneciklerinden ayırır.

Reçine daha sonra temiz su ile durulanarak, fazla tuz ve sertlik mineralleri tanktan atılır. Reçine tankı tekrar sertlik iyonlarını tutmaya hazır durumdadır Yumuşatma cihazlarında yalnızca arıtma tuzları kullanılır. Diğer tuzlar rejenerasyon cihazında kirliliğe sebep olurlar. Yumuşatılmış suyun içindeki sodyum, sağlıklı insanlar için bir tehdit oluşturmaz, fakat sodyum kısıtlamalı diyetli hastalarda dikkat edilmesi gereklidir. Çünkü yumuşatma sistemlerinde özellikle 30 Fr seviyesinden daha sert suların yumuşatılması esnasında, fazla miktarlarda sodyum iyonu verilmektedir.

Su Arıtma Nefron Tuz

Nefron Tablet Tuzun Özellikleri:

Nefron Tuz

Updated on 2020-05-29T21:39:44+03:00, by Nefron.