Buhar Kazanları

Buhar Kazanları

Isı verimi yüksek olan bir buhar kazanı, yüksek iletkenlikte bir su ile beslendiği takdirde, yapılan blöflerden dolayı işletme verimi düşük olur. Bir kazanın ömrü, işletme verimi, ürettiği buharın saflığı, kazanın imalat kalitesi yanında beslendiği suyun saflığı ile doğru orantılıdır.

Kazan besi suyunun kimyasal parametreleri

İletkenlik
Suyun elektrik iletme kabiliyetidir. Birimi mikrosiemens / cm (µS/cm) dir.

TDS ( Toplam Çözünmüş Katı Madde)
Su içinde çözünmüş halde bulunan minerallerin ağırlıklarının toplamıdır. Birimi mg/lt dir.İletkenlik değeri (µS/cm) x 0,6 = TDS (mg/lt) değerine çevrilir.

Toplam Sertlik
Suda mevcut olan Cave Mg bileşiklerinin toplamıdır. Birimi en yaygın olarak Fransız (Fr) dır.

Toplam Alkalinite
Suyun asidi nötralize etme kabiliyetidir. Su içinde bulunan CO32-, HCO3- ve OH- iyonlarının toplamıdır. Toplam Alkalinite mg/lt CaCO3 cinsinden ifade edilir.

Buhar Kazanları

pH
Suyun asidik olma durumunu ifade eder. pH değeri 0 ile 14 değerleri arasında olur. Suyun nötr olması durumunda pH değeri 7 dir.

Erimiş Oksijen
Su içinde erimiş halde bulunan O2 gazının mg/lt cinsinden miktarını belirler.

Erimiş Karbondioksit
Su içinde erimiş halde bulunan CO2 gazının mg/lt cinsinden miktarını belirler.

Silikat
Su içinde erimiş halde bulunan SiO2 iyonunun mg/lt cinsinden miktarını belirler.

Klorür
Su içinde erimiş halde bulunan Cl iyonunun mg/lt cinsinden miktarını belirler.

Demir
Su içinde erimiş halde bulunan Fe iyonunun mg/lt cinsinden miktarını belirler.

Besi suyu kalitesi nedeni ile buhar kazanlarında yaşanan sorunlar
Buhar kazanı içinde taş oluşması ısı iletimini azaltarak çok büyük ekonomik zarara yol açar. Ayrıca kazanın alevli bölümlerinde saçların fazla ısınarak özelliklerinin kaybolması ve kazan ömrünün azalmasına neden olur.
Buhar kazanında köpük oluşması ve sisteme köpük kaçması dolayısı ile istenmeyen mineraller buhar hattına geçer ve buhar kalitesi bozulur.

Buhar Kazanının Korozyonu


Oksijen ve pH korozyonu ile beraber elekro-korozyona oluşur.
Kondens borularında korozyon Alkalinitenin yüksek olması nedeni ile kazan içinde CO2 gazı oluşur. Bu gaz buhar ile beraber sisteme gider, buhar enerjisini harcadıktan sonra kondens haline dönüştüğünde bu gaz suda erir ve kondens suyunun pH derecesini düşürür, dolayısı ile kondens boruları da erimeye başlar.
Bu sorunların azaltılması için kazan içindeki suyun iletkenliği belli bir dengede tutulmak istenir. Bu nedenle kazandan blöf yapılır. Besi suyu iletkenliğinin yüksek olması fazlaca blöf yapılmasına neden olur, bu da kazanın işletme verimini düşürür. Bu sorunların azaltılması için besi suyu kalitesini belirlemek gerekir.

Buhar Kazanı Besi Suyu İçin İstenen Özellikler
Toplam sertlik : 0,1 Fr sertliğinden az
Yağ miktarı : 2 mg/lt den az
Oksijen : 0,05 mg/lt den az
Toplam demir : 0,05 mg/t den az
Toplam Karbondioksit : 20 mg/lt den az
Silika : Olabildiğince düşük
pH : 7,0 – 9,5 arası

Reverse Osmosıs ile hazırlanan yüksek kalitede bir besi suyu ile işletilen buhar sisteminde elde edilecek tasarrufu şöyle özetleyebiliriz:

– Blöfler en az onda bire düşeceği veya daha da azalacağı için ısı enerjisi tasarrufu çok yüksektir.
Yüksek kaliteli su kullanıldığı için kazan suyuna verilen kimyasalların çoğuna ihtiyaç kalmaz, kazan suyuna yalnızca az miktarda oksijen tüketici kimyasal vermek yeterlidir.
– Blöflerin azalması ile kazan kimyasallarının blöf ile atılması da çok aza iner.
Kaliteli sudan dolayı kazanda taş oluşumu engellenmiş olur, dolayısı ile kazanın ısı geçirgenliği ve ısı verimi çok yüksek olur, bakımlar da en aza iner.
– pH değerinin 9,5 civarında tutulması ile korozyon önlenebilir.
– Alkalinite ve iletkenlik çok azaldığından kazanda köpürme ve buhar ile sisteme mineral kaçması olmaz, üretilen buharın kalitesi yükselir.
– Alkalinitenin çok az olması nedeni ile kazan içinde karbondioksit oluşmaz, dolayısı ile kondens borularının korozyonu da en aza iner.