Su Arıtma Nedir?

Su Arıtma Nedir?

Su arıtma, herhangi bir kaynaktan alınan suyun, kullanım amacına uygun hale getirmek için kullanılan sistemlerdir. Suyun değişen niteliklerinin bir kısmını yada tamamını tekrar kazandırabilmek veya boşaldıkları çevrenin ekolojik özeliklerini değiştiremeyecek hale getirebilmek için uygulanan işlemlerdir. Su Arıtma Nedir? sorusuna verilecek cevap kısaca budur.

Su Arıtma Nedir

İçme Suyunun arıtılma amacı;

 • Renk bulanıklığı ve kokuları ortadan kaldırmak
 • Su yumuşatma
 • Zararlı kimyasalları gidermek
 • Amonyum, hidrojen sülfür, demir, nitrat ve mangan giderilmesi
 • Asitlerden temizleme
 • Mikropları gidermek
 • Klorlu halojenlerin gidermek
 • Tuzluluğu ortadan kaldırmak

Yani içtiğimiz;

 • Suda sağlığımızı tehdit eden kimyasallar olmamalıdır
 • Su renksiz, kokusuz, berrak ve içimi serinletici olmalıdır
 • Suda hastalık yapan mikroorganizmalar bulundurmamalıdır

Suyun tüm insanoğluna yetecek kadar fazla olduğu ve tükenmez bir kaynak olarak düşünülebilir. Fakat dünyadaki su kaynaklarının %3 ü içme ve kullanmaya müsaittir. Kaynaklarımızın süratle kirlendiği ve gereksiz yere tüketildiğini de bilmekteyiz.

Suyun kirlenmesi içme, tarım, kullanma ve endüstri gibi gereksinimlerimizi karşıladığımız suların kalite değişimlerine (fiziksel, kimyasal ve bakteriyolojik özeliklerinin değişmesi) uğramasıdır. Kirli suyun tekrar doğaya salınması ise sağlığımızın bozulması ve çevre kirlenmesine sebep oluşturmaktadır.

Atık Nedir?

Atık kullanılma süresi geçen ve yaşadığımız çevreden uzaklaştırılması gereken maddeleri atık olarak tarif edebiliriz. Bizim için gereksinim olmaktan çıkıp sağlığımız için tehdit olan maddelerdir.

Atık su sorunu dediğimizde aklımıza; endüstriyel atıklar, evsel atıklar, lağım suları, süzüntü suları ve yağmur suları olarak gelmektedir. Atık su arıtımı insan sağlığını korumak ve çevreye verilen zararı engellemek açısından önemlidir.

Atık su arıtma yöntem ve teknikleri başlıca; Fiziksel (mekanik) arıtma, kimyasal arıtma, biyolojik arıtma ve ileri arıtma sistemleridir. Bu sistemlerin farklı uygulamaları vardır.